top of page

Резервирајте го датумот - 29.01.2019 за настан на тема: "Дигитална трансформација на компаниите


Искон Решенија, во сорабoтка со Микрософт Македонија, организира настан посветен на запознавање со најдобрите современи практики во доменот на:

Дигитална трансформација на компаниите со користење на Микрософт технологии и промоција на Business Central (MK)

Настанот е наменет за брзорастечките компании кои сакаат да ги следат технолошките трендови за подобрено управување со бизнисот преку оптимизирање на компаниските процеси, подобрување на интеракциите со купувачите и носење подобри одлуки.

На настанот ќе добиете одговори на следите прашања:

  • Како да обезбедите за Вашите вработени единствено, безбедно место кое ги обединува сите тимски потреби: разговор, состаноци, повици, размена на датотеки и многу други алатки?

  • Како да обезбедите решение за безбедност, продуктивност и менаџмент преку интегрирана платформа која ги обединува Office 365 и Windows 10?

  • Како да обезбедите сеопфатно деловно ERP решение кое едноставно и непречено ги поврзува луѓето и процесите и притоа флексибилно расте согласно Вашите потреби. Dynamics 365 Business Central e целосно интегриран со Office 365 и вклучува вградена интелигенција, така што е едноставно за користење и носење на подобри делови одлуки.

Агенда:

9:00 9:15 Welcome & Coffee

9:15 9:30 Microsoft Key Note

9:30 10:00 Digital Transformation Session

10:00 11:00 M365/O365 + Intune

11:00 11:30 Lunch

11:30 12:00 Business Central + Smart Technologies (AI)

12:00 13:00 Business Central MK + Teams

13:00 13:15 Business Central MK Offering

13:15 14:00 Networking & Coffee


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page