Македонска локализација

Во период од над 10 години им помагаме на нашите корисници да се здобијат со супериорни перформанси. Нашиот персонализиран пристап, експертиза, стратешки консалтинг и теренско искуство ни овозможува да им помогнеме на нашите корисници да ја комбинираат моќта на Microsoft Dynamics ERP и локалните деловни практики, поедноставување на комплексните процеси, обезбедување на прецизни и навремени информации и испорака на исклучителни резултати.


Локализацискиот пакет ги покрива следните функционални области:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и испорачува преку 200 функционалности специфични за земјата или регионот, а врз основа на регулаторните побарувања или општите практики.


Локализацискиот пакет исто така вклучува:

  • Македонски јазик

  • Плата базирана на македонската регулатива

  • Електронско банкарство

  • Малопродажба базирана на македонска регулатива

Финансии
Извештаи
Производство
Набавки
Даночна регулатива
Залихи