top of page

Искон Решенија на партнерска конференција за Microsoft Dynamics - Directions EMEA

Трета година по ред, Искон Решенија како единствен претставник на Македонија, беше присутен на најголемата европска партнерска конференција за Microsoft Dynamics - Directions EMEA.

На конференцијата беа презентирани најновите ERP трендови како и достапните производи и решенија од Microsoft и партнерската мрежа. Фокусот беше ставен на Business Central, Power платформата и процесите на локализација.

Претставниците на Искон Решенија ги проследија презентациите, разменија искуства со другите партнери, а имаа можност во неформална средба да се запознаат и со Marko Perisic (General Manager for Microsoft Dynamics 365 Business Central).

Врз основа на новите искуства и сознанија, Искон Решенија продолжува да биде иновативен лидер во имплементација на Microsoft деловните решенија во Македонија и регионот.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page